Ο κορυφαίος αναλυτής ενεργότητας ύδατος.

  • Διαθέτει διακριτική ικανότητα: 0.0001 aw.
  • Διαθέτει ικανότητα πλήρους θερμοκρασιακού ελέγχου (ψύξη – θέρμανση) του θαλάμου μέτρησης σε θερμοκρασίες 0.00 – 60.00℃.
  • Διαθέτει ανιχνευτή τύπου awSens-ENS ή awSens-ELS κατάλληλο και για δείγματα με περιεκτικότητα σε αιθανόλη χωρίς την δημιουργία θετικού σφάλματος.