Ο κορυφαίος αναλυτής ενεργότητας ύδατος.

 • Ο κορυφαίος αναλυτής ενεργότητας ύδατος.
  • Διαθέτει ακρίβεια: ±0.0030 aw.
  • Διαθέτει διακριτική ικανότητα: 0.0001 aw.
  • Διαθέτει ικανότητα πλήρους θερμοκρασιακού ελέγχου (ψύξη – θέρμανση) του θαλάμου μέτρησης σε θερμοκρασίες 0.00 – 60.00℃.
  • Ικανότητα χάραξης ισόθερμων καμπυλών.
  • Ικανότητα εξαγωγής δεδομένων σε LIMS.
  • Αυτόματη αναγνώριση προτύπων μέσω RFTag και αυτοματοποιημένη λειτουργία βαθμονόμησης.
  • User management & Audit trail.
  • Διαθέτει ανιχνευτή τύπου awSens-ENS ή awSens-ELS κατάλληλο και για δείγματα με περιεκτικότητα σε αιθανόλη χωρίς την δημιουργία θετικού σφάλματος.