Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου και καθαρού νερού, του κορυφαίου οίκου RephiLe Bioscience δυναμικότητας 10 – 600 lt/hr κατάλληλα για όλες τις αναλυτικές και εργαστηριακές εφαρμογές.