Μελέτη αναγκών εργαστηρίου και απαιτούμενων προδιαγραφών εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις αναλυτικές απαιτήσεις.

Πρόταση αγοράς με πλήρεις εναλλακτικές ως προς την επεκτασιμότητα και το κόστος λειτουργίας.

Εγκατάσταση & εκπαίδευση.

Πιστοποίηση ορθής εγκατάστασης & καλής λειτουργίας με βάση τα πρωτόκολλα των κατασκευαστικών οίκων.

Περιοδικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

Επιστημονική υποστήριξη

Άμεση Τεχνική υποστήριξη.

Επενδύουμε συνεχώς σε αγορά εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής & πιστοποίησή του ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες & πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.