• Διαθέτει εύρος μέτρησης: 0.03 – 1.00 aw.
  • Διαθέτει ικανότητα μέτρησης της θερμοκρασίας του δείγματος.
  • Διαθέτει ανιχνευτή μέτρησης αντίστασης υγρού ηλεκτρολύτη τύπου CM-4.
  • Διαθέτει ρύθμιση του απαιτούμενου χρόνου σταθεροποίησης της μέτρησης και απευθείας ανάγνωση του αποτελέσματος.