• Διαθέτει εύρος μέτρησης: 0.030 – 1.000 aw.
  • Διαθέτει ικανότητα μέτρησης της θερμοκρασίας του δείγματος.
  • Διαθέτει ανιχνευτή μέτρησης αντίστασης υγρού ηλεκτρολύτη τύπου CM-2.
  • Διαθέτει υποδοχή για κάρτα SD για την εξαγωγή και μεταφορά των δεδομένων.