• Διαθέτει ακρίβεια: ±0.005 aw σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα για τη μέτρηση της ενεργότητας ύδατος.
  • Διαθέτει ικανότητα θέρμανσης του δείγματος σε προεπιλεγμένη θερμοκρασία για την μέτρηση της ενεργότητας ύδατος.
  • Διαθέτει οθόνη αφής (Touch screen) 4.3’.
  • Διαθέτει ανιχνευτή τύπου CM-2 ή CM-3 κατάλληλο και για δείγματα με περιεκτικότητα σε αιθανόλη, χωρίς την δημιουργία θετικού σφάλματος.